Betöltés

Skullcandy Push Ultra nyereményjáték szabályzat

Nyerj 2 db Push Ultra-t!

Skullcandy Push Ultra nyereményjáték szabályzat


 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Case Trade Kft. által meghirdetett „Skullcandy Push Ultra” játékunk (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi részvételi feltételeit.

 

 

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos/Játékosok”).

 

 

A Játékban csak 18. életévüket betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárok vehetnek részt.

 

 

1. A Játék szervezője

Case Trade Kft. (Cégjegyzékszám: 08 09 005054 Székhely: 9022 Győr, Tartsay Vilmos utca 28. Adószám: 11403012208, a továbbiakban: a „Case Trade”).

 

 

2. A Játék időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre 2021.01.5. napján 16:00 órától 2021.01.11. napján 14:00 óráig van lehetősége.

 

 

3. A Játékba kerülés feltételei

A Játék meghirdetése a Facebook oldalon történik. A játékban történő részvétel önkéntes. A játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki rendelkezik saját nyilvános Facebook fiókkal, valamint Magyarországon tartózkodási-, vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos)

 

Amennyiben a nyertes cselekvő képtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban nem vehetnek részt az Case Trade munkavállalói, megbízottjai, vállalkozói (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, illetve mindazok, akik részt vesznek a Nyereményjáték fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1 § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja. A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

 

 

4. A nyeremények

A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra a Játékosok között:

- 1 db Skullcandy Push Ultra True Black fülhallgató és 1 db Skullcandy Push Ultra Electric Yellow fülhallgató.

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- nem múlt el 18 éves,

- ha a megbízott megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol,

- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja.

- jelen játékszabályzat bármelyik pontját megsérti

 

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.


 

5. A nyertesek kiválasztása

Azok közül, akik a nyilvános és saját Facebook profillal rendelkeznek, valamint az oldal tetején található “Nyereményjáték!!!” kezdetű post alá érvényes kommentet adnak, a Case Trade a weboldal segítségével választja a ki a nyertest.

 

A Játékban résztvevők a megosztás időpontjából adódóan rangsorolásra kerülnek. Az első megosztó Játékos az 1. számot, míg az utolsó megosztó Játékos a sorban utolsó számot kapja. Az Case Trade megbízott alkalmazottja a weboldalon található sorsoló gép segítségével választja ki a nyertes sorszámot.

 

A Sorsolás időpontja: 2021.01. hónap 11. nap 14:15 perc.

 

 

5. A nyertesek értesítése:

- a nyertes a Facebook komment vagy komment válasz formájában történt értesítés után 3 munkanapon belül a Case Trade tulajdonában lévő Skullcandy Hungary Facebook oldalára küldött privát üzenetben felveszi a kapcsolatot, adategyeztetés és nyeremény átvételének részletei céljából

 

- a nyertes minden levélváltás után 3 munkanapon belül reagál a Megbízott üzenetére. Amennyiben ez nem történik meg, a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

 

- amennyiben a nyertessel nem sikerült felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményére.

 

A nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Skullcandy Hungary kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.


 

6. A nyeremények kézbesítése

- A nyertes a nyereményt a vele egyeztetett formában és módon tudja átvenni.

 

- A játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Skullcandy Hungary -it semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.


 

7. Egyéb szabályok

A Szervező kiegészítheti vagy módosíthatja a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag.

 

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a játékosnál felmerülő

 

károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadóak.

 

Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni. Játékos vita esetén jogosult a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél is panaszt tenni. Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, az info*casetrade#hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.


 

8. Az adatok kezelése és védelme

A Szervező, mint Adatkezelő a Játékban résztvevők személyes adatait a jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, továbbá a jelen szabályzat 9. pontjában rögzített hozzájárulás keretei között használja fel. Az adattulajdonos az adatvédelmi és elektronikus hírközlési jogszabályokban meghatározott módon

 

és esetekben az Case Trade Kft. postai és info*casetrade#hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és adatfeldolgozónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

 

 

9. Hozzájárulás

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az Adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

 

shop"kukac"casetrade"pont"hu


További hírek

Megérkezett a új Spoke!

Az új Spoke tökéletes kombinációja a magas technológiai szintnek és a könnyű használhatóságnak.  Megkapod a vezetéknélküliség szabadságát és minden szükséges funkciót.

Részletek

Tile x Skullcandy

Tile beépített követő-és keresőfunkció a Skullcandy fülhallgatóiban.

Részletek

Megújult Skullcandy webshopunk!

Most akár 40%-os kedvezménnyel csaphatsz le termékeinkre!

Részletek

Passzív zajszűrés VS Aktív zajszűrés

Hallottál már arról, hogy aktív zajszűrés? Tudod mi történik, amikor két azonos hullámforma találkozik egymással? Miden, amit a passzív és aktív zajszűrés közötti különbségekről tudni szeretnél, azt ITT tudod elolvasni

Részletek